Vi vil være en bibelsk menighed for nutidens mennesker med Jesus i centrum.
 
Vores aktiviteter mv. skal derfor sigte mod:
 
- at vi formidler bibelens budskab, gennem forkyndelse, undervisning og sakramenteforvaltning
 
- at flere lærer Jesus at kende, som han virkelig er, og at mennesker kommer til personlig tro på Jesus
 
- at menighedens medlemmer bliver bevaret og vokser i tro, tjeneste og tillid til Guds ord,
 
- at menigheden er for hele mennesket, og at vi bidrager til at møde menneskers reelle behov,
 
- at vi kan rumme alle, som ønsker at være en del af vores kristne fællesskab,
 
- at vi har et levende syn for Guds verdensomspændende kirke og engagement i international mission.