Frimenighed i Toftlund

 ”fra tanke til virkelighed”

Ønsket om at danne en frimenighed, i Toftlund, har levet i kredsen i mange år. En del af kredsen (ca. 5 -7 familier) støttede op om Sønderjyllands frimenighed da den startede. Ønsket om frimenighed voksede og kredsen indledte samarbejde med Sønderjyllands frimenighed om afholdelse af gudstjeneste, med opstart efterår 2006. Dette samarbejde blev indledt, med henblik på at arbejde frem mod, at kredsen kunne blive en selvstændig frimenighed. Samarbejdet om gudstjenesterne varede frem til 2009.


Kredsen nedsatte, i 2007 et udvalg som skulle undersøge muligheden af at danne en frimenighed. Udvalget udarbejdede planer og vedtægtsforslag, som blev behandlet på 4-5 møder, hvorefter stort set alle stemte for at oprette frimenighed.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling d.17/6 2008.

                         invielse

Luthersk Mission i Toftlund er blevet til en LM frimenighed. Det blev markeret ved en gudstjeneste i missionshuset østergade 35 i Toftlund søndag d. 10 august 
Det er glædeligt, at det nu er lykkedes, og at det er en stort set enig kreds, der står bag, siger næstformand i Toftlund Frimenighed Tage Jacobsen.

 

Ved gudstjenesten indsatte menigheden også et tilsynsråd, som består af tre personer.

Det sidste års tid har et udvalg arbejdet med forslag til, hvordan kredsen kunne blive en frimenighed. Vedtægterne
blev endelig vedtaget på en stiftende generalforsamling og er blevet godkendt af afdelingsstyrelsen.
I Toftlund er der både gudstjenester, mødeaftner, ungdomsforening, søndagsskole, juniorklub, ældremøder og lovsangskor. 
Alt arbejdet kan nu fortsætte inden for den samme enhed – som helmenighed.

Toftlund har i et par år haft et samarbejde med LM Frimenighedi Sønderjylland om gudstjenester, og resten af året afvikles det fælles gudstjenesteprogram. Derefter vil Toftlundselv holde 1-2 gudstjenester om måneden.